JEGYESEK  TÁJÉKOZTATÓJA

Zugligeti Szent Család Plébánia, 1125 - Budapest, Szarvas Gábor u. 52.

Irodai ügyelet: hétfő - péntek: délután  4-6 óra között,  tel.: 391 – 4080.

 

Kedves Jegyespár! Az esküvővel kapcsolatos teendőkről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

 

1. Jelentkezés a plébánián: A jegyesek első alkalommal mindketten személyesen jelentkezzenek a Plébános atyánál a kért esküvői időpont, nászmise kérése, a jegyesoktatás és az eskető atya személyének megbeszélésére.

 

2. Esküvő előjegyzése a plébániai irodán:

Az esküvő előjegyzéséhez az alábbi adatokra van szükség:

- jegyesek neve, telefon elérhetőség,

            - esküvő időpontja,

            - az eskető atya neve,

- nászmisés esküvő, vagy nem. (Tisztázása az esküvő tervezett időtartama miatt fontos!)

A végleges anyagkönyvezési iratok beszerzésére és a stóladíj rendezésére az iroda határidőt ad, - az esküvő előtt min. 1 hónap! - ezen időpontig biztosítja a kért esküvői időpontot!

 

3. Anyakönyvezéshez szükséges iratok beszerzése a jegyesek vallása szerint eltérő:

- Mindkét jegyes római katolikus vallású: szerezzék be keresztlevél másolataikat a keresztelési plébániákon, melyek ne legyenek 3 hónapnál régebbi keltezésűek az esküvő tervezett időpontjához képest. Ezt követően, mindkét másolat bemutatásával, az egyik jegyes – általában a menyasszony – kérje ki a lakóhelye szerint illetékes plébánián az Elbocsátót, melyet csak a keresztlevél másolatok alapján állít ki az adott plébánia. Ha valamelyikük a Plébániánk területén lakik, nincs szükség Elbocsátóra. Ha nem Plébániánkon történik a Jegyesoktatás, a jegyespár a felkészítő paptól hozzon erre vonatkozó Igazolást.

- Az egyik jegyes görög katolikus vallású: a görög katolikus püspökség rendelete szerint a jegyes a püspökségtől kell Engedély-t kérjen a házasságkötéséhez. A katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan. (keresztlevél másolatok, Elbocsátó, Jegyoktatás igazolása)

- Az egyik jegyes keresztény, de nem római katolikus vallású: (vegyes-vallás esete) a nem római katolikus jegyes, vallása szerint, igazolást szerezzen be a keresztelés tényéről. A jegyesoktatást végző atya Jegyzőkönyvet vesz fel a katolikus jegyessel, erről tájékoztatja az esketés plébániáját. A katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan. (keresztlevél másolat, Elbocsátó, Jegyesoktatás igazolása)

- Az egyik jegyes nem keresztény vallású, vagy kereszteletlen: (valláskülönbség esete) a jegyesoktatást végző atya nemcsak Jegyzőkönyvet vesz fel a katolikus jegyessel, hanem azt mellékelve az Érseki Főhatóságtól Engedély-t is kér a házasságkötéshez, és erről írásban tájékoztatja az esketés plébániáját. Már a jelentkezéskor kell tisztázni e kérdést, mert az engedély beszerzésének időszükségletét - kb 1 hónap - figyelembe kell venni az esküvő kitűzési időpontjánál. A katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan. (keresztlevél másolat, Elbocsátó, Jegyesoktatás igazolása)

 

4. Anyakönyvezés a plébániai irodán: a jegyesek - az első jelentkezésnél megadott határidőn belül, - valamennyi szükséges irattal együtt keressék fel a plébániai irodát anyakönyvezés és a stóladíjat rendezése céljából. Kérjük a tanúk nevét és lakcímét is. (A hiányos irat többlet ügyintézést jelent!)                       

 

Megjegyzés: A virágdíszítést a sekrestyében Ilona nővérrel kell megbeszélni. Az esküvőt megelőzően a  fényképész a Plébános atyával egyeztessen. El kell kerülni a „rizs-szórást” és a virágszirmok elszórását is! Lehetőség van szóló ének kérésére! (Ave Maria)

.