Tárogató úti Jézus szíve kápolna

Tárogató úti Jézus Szíve kápolna

A Tárogató út és a Szerb Antal utca sarkán impozáns kertben található szecessziós épület ad otthont a kápolnának. A Jugend stílus jegyeit viselő villa 1912-ben épült Schoditsch Lajos és Eberling Béla tervei alapján. A villát 1917-ben vette meg özv.Tömöry Károlyné, akinek leszármazottai közül többen a mai napig is itt élnek. Özv. Tömöryné másodszor Rajnai Gábor színművészhez, a Nemzeti Színház örökös tagjához ment nőül, és ezért az épületet Rajnai villának is hívják. A tulajdonos 1945-ben az épület alsó szintjén három szobát bérbe adott Fekete Istvánnak, a neves írónak és családjának. Az író itt élt 197O-ben bekövetkezett haláláig, emlékét márványtábla őrzi. 195O-ben a Tárogató úton működő Assisi Szent Ferenc Leányai zárdát a kommunista rendszer megszüntette. Rajnainé ezért felajánlotta a nővéreknek a földszinti lakatlan szobákat kápolna céljaira. Fekete István így 195O-59 között „társbérletben” élt a kápolnával, ami mélyen vallásos ember lévén nem okozott gondot. 1959-ben szétválasztották a kápolnát és a lakásokat.

A hetvenes évek végén a kápolna egy nagy fogadószobára emlékeztetett csak. Azóta többszöri átalakításra került sor, ezeket a II. Ker. Önkormányzat 2,5 millió forinttal támogatta, míg a hívek kb. hétszázezer forint adománnyal és rengeteg közösségi munkával járultak hozzá a kápolna bővítéséhez, szebbé tételéhez. Az 1999-es átalakítás során sikerült a kápolnához csatolni a kertre tekintő teraszt, és ezzel egyidejűleg a belső teret egy üveg oltárképpel zárták le. Az ólomüveg oltárképet,  amelyet Blanckenstein Miklós püspöki helynök szentelt fel 1999. október 11.-én, Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőművész tervei alapján Mohai Attila kivitelezte. A feszület Szöllősy Enikő munkája. A tabernákulumot és az oltárt tűzzománccal borított lemezek díszítik. A kápolna befogadóképessége mintegy 12O fő.

Miserend: hétköznap:     6.3O órától

                 szombaton:  18.OO órától

                 vasárnap:       7.45   órától

                                      1O.3O órától 

Kápolna-kör

„mert hitünk csak akkor élő, ha Isten nem csak templomainkban,

hanem a hétköznapjainkban is jelen van.”

Igény mutatkozott arra, hogy nemcsak szentmiséken, hanem egyéb összejöveteleken is találkozzunk. Ezekből a találkozásokból alakult 1991-ben a „Tárogató úti Jézus Szíve Kápolna-kör”.

Minden második héten pénteken este jövünk össze. Alapítónk Kozma Imre atyától Jelenits atya, Bolberitz Pál-, Placid-, Lipp László-, Nagy Károly-, Jakus Ottó-, Grácián-, Tömördy-,Nemeshegyi Péter-, Jávorka-, Vida-, Kertész Imre-, Árva Vince atyáig csak néhány név a meghívott lelkivezetők közül. Bodor Gyuri atya, Thorday Attila atya és Sebastian atya nem csak a szentmiséken, hanem lelkigyakorlatokon is segítenek minket. Az ország szép kálváriáin járjuk keresztútjainkat minden húsvétkor, minden év december 23.-án este imádkozunk a Karácsony este- és az ország békéjéért. Évenként tavasszal és ősszel 2-3 napos lelkigyakorlatokra, kirándulásokra indulunk mindig érintve egy-egy búcsújáróhelyet is. Nyáron 6-7 napos utakat szervezünk Erdélybe, Kárpátaljára, Felvidékre, Délvidékre, kis- és nagy Magyarországra.

Közösen ünnepelünk az Egyház ünnepein, de résztveszünk egymás életében, örömökben, gondokban egyaránt, legyen az esküvő, keresztelő, születésnap vagy temetés. Nemcsak a Kápolnában, hanem az életben is tudunk egymásról és vállaljuk egymást.

2OO5.Húsvét-Pünkösd-Úrnapja

 

ápr.17. vas. 7.45 ó.           Elsőáldozás a reggeli szentmisén

ápr.21. csüt. este 7.3O      „Csillagösvényen” Bőjte Csaba és a dévai gyerekek Attila atya ve-

                                          tésével.(Zugligetben, ind. 7.1O-kor a kápolnától)

ápr.3O. szo. 16 ó.              Németh László: Nagy család  (Evangéliumi színház)

máj.29. vas.                       Úrnapi körmenet, ebéd és séta Csömörön (ind. 9 ó. a kápolnától

.